Privacy verklaring in het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy verklaring in het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Naar aanleiding van de nieuwe privacy wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ook wel bekend als “GDPR”), die op 25 mei a.s. van kracht wordt zijn wij verplicht onze leden en belangstellenden op de hoogte te brengen welke gegevens wij van een ieder bijhouden.

In het kader daarvan is er ook een privacyverklaring opgesteld:

Privacy verklaring van de K.M. Broedermin

Onze leden zijn inmiddels per mail geïnformeerd en gevraagd om hun akkoord te geven (de nieuwe wetgeving vereist een "ondubbelzinnige toestemming"!).

Belangstellend voor onze activiteiten worden bij de eerstvolgende mailing hiernaar gevraagd.

Heeft U nog vragen naar aanleiding hiervan, schrijf ons gerust: info@broedermin.be!