Bestuursleden K.M. Broedermin

In Memoriam August VANDERMOSTEN 1920 -2007

In memoriam René PIETERS 1940 - 2007

 

Voorzitter: Maryse VANHOUDENHOVEN
taken: voorzitter

Ondervoorzitter: Dick NIEUWENHUIS
taken: ondervoorzitter, beheerder web-site, vertegenwoordiger cultuurraad

  

  Jonathan LEMAN
  taken: penningmeester


 

 

   Elke VERBEEK
   taken: muziekbibliotheek

   

 

 

 

 

Peter COENAERTS

  

Secretaris: Sven DIERICKX
Taken: secretaris

 

 

Willy VANDERMOSTEN
Ere-voorzitter