In memoriam August Vandermosten

August Vandermosten - Erevoorzitter K.F. Broedermin

August VANDERMOSTEN
11 september 1920 - 14 november 2007

August overleed op 14 november 2007 te Kraainem en werd op 19 november 2007 begraven op de begraafplaats van Sterrebeek (Bosdelle).

In memoriam August Vandermosten,

August, Gust voor de talloze vrienden, was klein van gestalte maar zeer groot van hart. Personen die het voorrecht genoten Gust gekend te hebben zullen hem herinneren als een blijmoedig goedlachse persoonlijkheid. Zijn steeds verzorgd voorkomen was een weerspiegeling van zijn voorname omgang met alle muzikanten.

Gust was de jongste zoon van de oprichter van Broedermin. Gedurende een zeventigtal jaren bespeelde hij zijn geliefkoosde instrument, de bugel bij onze vereniging. Een repetitie werd enkel uit overmacht overgeslagen. Zijn permanente aanwezigheid op alle activiteiten van Broedermin maakten van hem een voorbeeld voor elke amateurmuzikant. Geen weekend ging voorbij zonder dat Gust één of meerdere concerten van bevriende maatschappijen had bijgewoond. Hij was een waardig ambassadeur van Broedermin, een PR-man avant la lettre.

We wensen de familie veel sterkte met het verlies van Gust.

In naam van Broedermin

Luc Tops, voorzitter


August Vandermosten, zoon van de oprichter Petrus Vandermosten, was vele jaren enthousiast musicus maar ook een zéér gewaardeerd voorzitter in de jaren 1972-2002. Lees de brief van de voorzitter naar aanleiding van de feesten t.g.v. het 50-jarig bestaan. Meer valt ook te lezen in het Een klein overzicht over het ontstaan en de groei van onze maatschappij. Van bij de stichting was het vader Vandermosten met zijn vijf zonen die de rangen aanvulden. Ook de zoon van August, Willy, heeft jarenlang deel uitgemaakt van de fanfare (vooraan op de foto van het concert aan de zee in Mariakerke, met achter hem de piepjonge huidige voorzitter Luc Tops!!) . Op een foto van de toenmalige fanfare in 1935 is August de jongeman die op de grond zit naast de instrumenten. Uit een plakboek van August zelf is een mooie foto van hem als voorzitter tezamen met zijn broers. Toen August 25 jaar voorzitter was kreeg hij een ereteken overhandigd door de Zaventemse burgemeester Francis Vermeiren. August was met name fier op de jonge muzikanten getuige een foto waarop een nog heel jong slagwerker van vandaag staat.


August Vandermosten 25 jaar voorzitter

August Vandermosten, 25 jaar voorzitter