Ontstaan

Een klein overzicht over het ontstaan en de groei van onze maatschappij

Deze tekst is afkomstig uit het programmaboekje van het 50-jarig bestaan in 1977.


Onze maatschappij werd gesticht in het jaar 1927 en kreeg de naam "Fanfare Broedermin".

De pioniers waren: Ere-Voorzitter Florent Craessaerts, Voorzitter Pierre Vanderschelde, Secretaris Henri Von Esschen, Kassier Henri Van Eychen; de muziekbestuurder was Theo Banken en de onderbestuurder Petrus Vandermosten.

Het eerste waar het bestuur moest voor zorgen was een lokaal inrichten en een zaal om de herhalingen te houden. Dit is gebeurd bij Petrus Vandermosten, Mechelse Steenweg, het huidige lokaal, bij André Bruggemans.

Onze maatschappij groeide snel, want drie jaar na de stichting telden wij 32 spelende leden en 66 ere-leden. In 1930 werd onze eerste houten plaat met de benaming van de vereniging vervangen door een vaandel. Dit ging gepaard met kleine feestelijkheden. In 1935 durfden wij het aan deel te nemen aan de internationale muziekwedstrijd te Tervuren. Al de wilskracht en de moed van onze muziekbestuurder, Theo Banken, en onze groep muzikanten, die ondertussen gegroeid was tot 44, was niet nutteloos geweest. De uitslag luidde als volgt: eerste prijs voor concertuitvoering, eerste prijs voor stapwedstrijd, eerste prijs voor de dirigent, een bemoedigende uitslag. Dat zelfde jaar gaven we een muziekconcert op de Wereldtentoonstelling te Brussel, een concert te Wezembeek-Oppem, en te Kraainem een gezamenlijk concert met drie fanfares, nl. Leefdaal, Kraainem en Sterrebeek (100 uitvoerders). Na 10 jaar bestaan, in 1937, richten wij zelf een muziekfestival in waarop niet minder dan 28 maatschappijen waren uitgenodigd. Bij het uitbreken van de oorlog, in 1940, werden de boeken gesloten tot na de vijandelijkheden. Melden wij ook dat in 1943 onze geliefde muziekmeester, Theo Banken, was overleden en dat wij terug van start zijn gegaan in 1945 met als dirigent Alfred Schoonjans. Toen telden we 34 spelende leden. Met nieuwe moed zijn we terug de muziekkunst beginnen te beoefenen, zo dat we in 1948 opnieuw naar een muziekwedstrijd gingen, ditmaal te Sint-Pieters-Woluwe waar we eveneens een eerste prijs wegkaapten. In 1951 sloot onze maatschappij aan bij het Muziekverbond van België, onder het nummer B/191 en werden alle bestuursleden en muzikanten verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen bij uitstappen of verplaatsingen. In 1952 kreeg onze fanfare de eer de titel te dragen van KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING BROEDERMIN. Bij die gelegenheid werden er tal van feestelijkheden ingericht op de J.M. Derscheidlaan. Op diezelfde laan werden nadien door onze vereniging jaarlijks verscheidene Vlaamse Kermissen ingericht onder prachtige gekleurde verlichting.

Aan tal van festivals en muziekconcerten namen we deel, alsook aan de jaarlijkse processies in de gemeente. In 1973 stapten we voor de eerste maal uit in een prachtig uniform, door de maatschappij of de leden betaald.

Wij zouden aan onze verplichtingen te kort komen moesten wij de leden en muzikanten, welke in die afgelopen jaren hun best hebben gedaan voor de groei en bloei onzer maatschappij, niet bedanken. Een speciale vermelding verdient de familie Vandermosten voor al het werk dat zij heeft gedaan. Van bij de stichting was het vader Vandermosten met zijn vijf zonen die de rangen aanvulden; Pikke Vandermosten heeft als onderchef tal van jongeren de muziek aangeleerd. Deze taak werd later overgenomen door zijn zoon Frans, die de muziekschool van Schaarbeek heeft gevolgd en van 1951 tot 1971 in de Muziek-kapel van de Luchtmacht heeft gespeeld. Melden wij ook dat Frans als onder-chef verscheidene jongere muzikanten aan de lessenaar heeft gebracht en dat hij daarbij nog 20 jaar lang de taak op zich had genomen van secretaris van de fanfare. Hij stichtte ook de muziekschool van de maatschappij, die nu bestuurd wordt door René Pieters. Deze geeft notenleer en muziekles iedere vrijdag vanaf 18 uur in het lokaal, Mechelse Steenweg 131. Deze lessen zijn kosteloos. Ouders die hun kinderen er willen naar toe sturen wenden zich tot René Pieters, Moorselstraat 3 of tot Frans Vandermosten, Tramlaan 84.


Zie ook Oude foto uit 1935