Tot 2002

Geschiedenis van K.F. Broedermin tot 2002

Vanaf haar oprichting tot het vertrek naar het huidige repetitie-lokaak in de gemeenteschool repeteerde K.M. Broedermin in Zaal de Toekomst in het Café "Bij Mimi" aan de Mechelsesteenweg.

Café Bij Mimi

K.M. Broedermin beschikt ook over een insigne!

Speld van K.F. Broedermin

2002
     
Deze tekst is afkomstig uit het programmaboekje van het 75-jarig bestaan in 2002.

Onze fanfare werd precies 75 jaar geleden - in 1927 - opgericht onder het voorzitterschap van Pierre Vanderschelde, met als dirigent Theo Banken en als onderchef Petrus Vandermosten (Pikke), bij wie de herhalingen doorgingen.
De vereniging groeide vrij snel, want 3 jaar na de start telden wij reeds 32 muzikanten en stapten wij voor het eerst achter een eigen vaandel. In 1952 kreeg onze fanfare de eer de titel te mogen dragen van "Koninklijke" Fanfare Broedermin.
In 1973 kwamen wij voor het eerst buiten in een uniform: grijze broek en hoed, donkerblauw vest en donkerrood strikje (werd later vervangen door een das).
Het 50-jarig bestaan van de KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING BROEDERMIN in 1977 werd op luisterrijke wijze gevierd met een driedaagse. Er werd bij deze gelegenheid ook een nieuwe vlag aangekocht.
Onder leiding van de toenmalige dirigent Maurice Peeters, werd in 1979 met succes deelgenomen aan het Provinciaal Muziektornooi van het Provinciebestuur Brabant, waarbij ons de premie van "2de afdeling" werd toegekend en in 1986 werden wij geklasseerd in "Eerste Afdeling".
Nu nog neemt de KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING BROEDERMIN met succes rgelmatig deel aan muziektornooien georganiseerd door Muziekfederaties en door het Provinciebestuur Vlaams-Brabant.
Jongeren en volwassenen krijgen degelijke "instrumentale notenleer" in de schoot van de fanfare en worden vanuit de vereniging gestimuleerd om naast de lessen van de fanfare ook nog muziekles te volgen in de omliggende muziekacademies.
In de loop van het jaar 1977 werd door René Pieters (toen lesgever) de idee geopperd om de jongeren van de fanfare samen te brengen en ze met aangepaste muziek te bekwamen in het samenspel.
Zo ontstond stilaan het JMB-Ensemble (Jonge Muzikanten Broedermin). Dit jaar - in 2002 - wordt reeds het 20ste "Vrij Entrée" georganiseerd, waarop leerlingen en het JMB-ensemble optreden.
Een ijverig bestuur, geleid door August Vandermosten sinds 1972, en Jaak Pieters, dirigent sinds 1992, laten niets onverlet om de muzikanten warm te houden voor de muziek en daarbij de kwaliteit van de muziek te verhogen.
Thans tellen wij meer dan 55 muzikanten, 22 ervan zijn jonger dan 25 jaar. Aan jonge elementen ontbreekt het vast niet, wat wel een verheugende en hoopgevende vaststelling mag genoemd worden.

Huidig bestuur: August Vandermosten, voorzitter; Luc Tops, ondervoorzitter en verantwoordelijke opleiding nieuwe muzikanten; Etienne Hauwaerts, vaandeldrager; Herwig Lorent, penningmeester; Peter Coenaerts, René Pieters, Jan Van Gucht, Maryse Vanhoudenhoven, René Van Loo; Agnes De Smet, secretaris.